Subsidie aanvragen bij het Nederlands Filmfonds
Non Dutch speakers: please set the system to English after you log in.
Belangrijk!

De zomerperiode is in aantocht. Voor aanvragen die na 1 juni zijn ingediend geldt een langere behandeltermijn, dan de gemiddelde periode van 8 weken. Tussen 20 juli en 9 augustus 2019 worden er geen projecten behandeld en vinden er geen betalingen plaats.

Buiten de zomer- en kerstperiode kunnen subsidie-aanvragen het gehele jaar worden ingediend, waarbij een aantal regelingen gebonden zijn aan indiendata. De beoordeling van de aanvraag vindt uitsluitend plaats op basis van de digitaal ingediende stukken.

Distributie aanvragen en Ideechecks kunnen alleen ingediend worden met een organisatie account.
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord:
Please sign in to access your account:
Nieuwe gebruikers
Nog geen account?
Not yet registered?