Subsidie aanvragen bij het Nederlands Filmfonds
Non Dutch speakers: please set the system to English after you log in.
Belangrijk!

De kerstperiode is in aantocht. Bij aanvragen die vanaf heden worden ingediend dient u rekening te houden met een langere behandeltermijn en volgt een beslissing na de kerstvakantie. Tussen 22 december 2018 en 7 januari 2019 kunnen er geen aanvragen worden ingediend, worden er geen projecten behandeld en vinden er geen betalingen plaats.

Nieuwe aanvragen die 22 december nog niet zijn ingediend worden gecancelled.

Subsidie-aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, waarbij een aantal regelingen gebonden zijn aan indiendata. De beoordeling van de aanvraag vindt uitsluitend plaats op basis van de digitaal ingediende stukken. Alleen het ondertekende aanvraagformulier zonder bijlagen dient binnen 2 werkdagen na verzenden van het web formulier bij het Filmfonds te zijn aangeleverd (NB: Voor het formulier Uitvoeringsovereenkomst volstaat digitale verzending).
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord:
Please sign in to access your account:
Nieuwe gebruikers
Nog geen account?
Not yet registered?